AVIZ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea revizuirii Regulamentelor generale de metrologie legală

AVIZ
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea revizuirii Regulamentelor generale de metrologie legală

În scopul implementării Legii metrologiei nr 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.100-105, art.190), a Hotărîrii de Guvern nr. 1042  din  13 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal și întru realizarea „Programului de perspectivă pentru anii 2016-2020 privind revizuirea documentelor normative din domeniul metrologiei în scopul armonizării cu legislația şi standardele europene şi internaționale” aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr. 34 din 02.03.2016 a fost inițiat procesul de revizuire a următoarelor Regulamente generale de metrologie legală:

  • RGML 02:2016 „Condiţii pentru acordarea avizului tehnic de înregistrare” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 143 din 8 iulie 2016;
  • RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. nr. 226 din 31 decembrie 2013;
  • RGML 26:2012 „Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje de verificare metrologică”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.114 din 2 iulie 2012.

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19/2016, mijloacele de măsurare utilizate în domeniile de interes public se supun controlului metrologic legal, inclusiv prin verificarea metrologică, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat pozitiv emiterea unui buletin de verificare metrologică şi/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică.

În acest context, urmează a fi actualizate și completate prevederile referitoare la modul de confecționare/tipărire (inclusiv elaborarea Sarcinii tehnice de către Institutul Național de Metrologie) și ținere a evidenței mărcilor metrologice utilizate de persoanele juridice desemnate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public. Respectiv se va specifica despre Sistemul de evidență a buletinelor de verificare metrologică eliberate de laboratoarele menționate, gestionat de Institutul Național de Metrologie.

De asemenea, în textele documentelor se vor include noțiuni referitoare la retragerea buletinelor de verificare metrologică și a mărcilor metrologice în cazul suspendării/retragerii Certificatului de desemnare a laboratorului.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectelor menționate, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructurii calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Marina Gavrilovici, consultant principal.
Tel: 022 250-645
E-mail:  marina.gavrilovici@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 10.02.2018