AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul supravegherii tehnice

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul supravegherii tehnice este elaborat întru executarea prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595).

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Anatolie Silitrari, consultant principal, Direcția infrastructura calității și securitate industrială

Tel. 022 250-536
E-mail:  anatolie.silitrari@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 21.05.2018