AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”. Scopul proiectului menționat constă în executarea prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595) și anume, în vederea eficientizării controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător.

Recomandările părților interesate pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Cristina Bolun consultant principal, Direcția infrastructura calității și securitate industrială
Tel. 022 250-668
E-mail:  cristina.bolun@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 17 mai 2018