AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 105 din 09.06.2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes

Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău (Conductă), având ca scop principal consolidarea securității energetice a țării prin diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale, constituie un obiectiv de importanță majoră, stabilit în  Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. La 09.06.2017 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr. 105 din 09.06.2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău (Legea 105/2017). Actul legislativ vizat reglementează obiectele exproprierii, autoritatea responsabilă de promovarea procedurii de expropriere, inclusiv sursa de ființare a despăgubirilor.

Modificările propuse a fi operate in Legea 105/2017  vor reflecta o nouă schemă preconizată pentru plata despăgubirilor și nemijlocit construcția Conductei. Comunicatul informativ al Agenției Proprietății Publice privind inițierea desfășurării concursurilor de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat instituie sarcina Privatizatorului Î.S. ”Vestmoldtransgaz” obligația de investiție în cuantum de pînă la 93 mln. euro pe parcursul a 2 ani. Suma vizată a fost formată conform estimărilor Studiului de fezabilitate și reflectă mijloacele financiare necesare pentru construcția Conductei. În acest sens, Guvernul, prin intermediul Ministerului Economiei și Infrastructurii, își asumă responsabilitatea integrală privind despăgubirea proprietarilor de terenuri, afectați de construcția Conductei, separând sursele de finanțare a despăgubirilor prin partajarea acestora cu Privatizatorul. Astfel, proiectul de modificare urmează să stabilească obligația de plată a despăgubirilor de către Guvern în comun cu Î.S ”Vestmoldtransgaz” sau  succesorul de drepturi și obligații ale acesteia. Completările la lege urmează să fundamenteze necesitatea inițierii imediate a lucrărilor de constricție a Conductei, finalizarea acestora fiind preconizată pentru decembrie 2019.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția politici în domeniul energetic.

Persoana responsabilă: Eugenia Pietraru, consultant principal
Tel. 022 250-664
E-mail:  eugenia.pietraru@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 05.01.2018