AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

AVIZ
privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Pe parcursul anilor, operatorii sistemelor de transport și distribuție a energiei electrice, termice și a gazelor naturale, datorită nerespectării prevederilor legislației și normativ-tehnice cu privire la protecția rețelelor, în procesul exploatării acestora se confruntă cu diverse impedimente, care deseori conduc la perturbarea funcționării normale sau deteriorarea rețelelor, la provocarea unor avarii, incendii, accidente, avînd drept urmare punerea în pericol a vieților omenești.

În acest context, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de elaborare a proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul normelor de protecție a rețelelor electrice, termice și a gazelor naturale.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția politici în domeniul energetic.

Persoana responsabilă: Alisa Martînov, Consultant superior
Tel. 022 250-546
E-mail:  alisa.martinov@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 20.02.2018