AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor

AVIZ
privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale este elaborat în vederea executării prevederilor art.103 – 108 din Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial nr.193-203/415 din 08.07.2016).

Proiectul Hotărîrii Guvernului este elaborat în scopul consolidării cadrului juridic necesar pentru garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, prin asigurarea funcţionării corecte şi continue a pieţei gazelor naturale, şi prin stabilirea unor măsuri excepţionale care urmează să fie aplicate în cazul în care cantităţile necesare de gaze naturale nu mai pot fi preluate de pe piaţa gazelor naturale, şi care urmează să fie întreprinse în modul cel mai avantajos pentru a nu afecta competitivitatea gazelor naturale în raport cu alte tipuri de combustibili.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția politici în domeniul energetic.

Persoana responsabilă: Serghei Jomiru, Consultant principal.
Tel.: 022 250-685
E-mail:  serghei.jomiru@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 05.01.2018