AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.964 din 9 august 2016

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de actualizare a Componenţei nominale a Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, aprobată prin anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 9 august 2016.

Recomandările cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Cristina Bolun, Consultant principal
Tel. (022) 250-668
E-mail:  cristina.bolun@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 28.02.2018