AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

AVIZ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

Proiectul Hotărîrii Guvernuluipentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale a fost elaborat întru executarea art. 79 al Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, art. 15 și art. 16 al Legii nr. 592-XII din 26.05.1995 privind transportul prin conducte magistrale și al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.

În conformitate cu prevederile art.5 alin. (5) al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, conductele magistrale de transportare a gazelor naturale sunt clasificate ca obiecte industriale periculoase de categoria I de pericol și astfel constituie un pericol foarte înalt.

Atragem atenția la faptul că în cazul unor eventuale avarii și catastrofe cu caracter tehnogen se pune în pericol atît viața oamenilor, cît și a bunurilor materiale, iar posibilitatea izbucnirii exploziilor în lanț poate avea consecințe imprevizibile. Astfel, este necesar de întreprins măsuri de prevenire a posibilelor avarii și catastrofe cu caracter tehnogen.

Una din soluțiile de bază ar fi stabilirea zonelor de protecție pentru rețelele de gaze naturale și aprobarea cerințelor concrete și interdicțiilor privind accesul persoanelor în apropierea zonelor de protecție a rețelelor de gaze, precum și determinarea regimului activităților și al construcțiilor în apropierea rețelelor de gaze.

Scopul de bază al proiectului propus este asigurarea integrității rețelelor de gaze naturale și funcționarea lor în condiții de siguranță și fiabilitate.

Mai mult, acest proiect pune accent pe informarea populației la nivel de autoritățile administrației publice locale și descrie modul de interacțiune dintre toți factorii implicați în luarea deciziilor, precum și persoanele fizice și juridice, care au în posesia sa terenuri, pe teritoriul cărora trec rețelele de gaze naturale.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția supravegherea pieței și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Anatolie Silitrari, consultant principal
Tel. 022 250-536
E-mail:  anatolie.silitrari@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 25.02.2018