Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind instruirea şi atestarea personalului agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale