Ministerul Economiei a lansat initiativa legislativa pentru infiintarea Fondului pentru inovare si transfer tehnologic

Conform Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr 952 din 27.11.2013, pentru susţinerea programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic urmează să fie creat Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic. Analiza impactului de reglementare a demonstrat oportunitatea elaborării unei legi în baza căreia va fi instituit acest fond. Iniţiativa legislativă respectivă a fost susţinută de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Actualmente, proiectul legii se află în proces de elaborare.

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova s-a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea Consiliului pentru competitivitate.