Ministerul Economiei anunță despre iniţierea procesului de selectare a actelor legislative și normative ce vor fi supuse monitorizării pe parcursul anului 2016

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din  22.12.2010 privind monitorizarea  procesului de implementare a legislației, Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de  identificare a actelor legislative și normative ce urmează a fi  monitorizare pe parcursul anului 2016. 

Obiectivul exercițiului în cauză reprezintă evaluarea gradului de aplicare și realizare a scopurilor cadrului normativ elaborat de minister, inclusiv a consecințelor neprevăzute ori negative survenite în procesul de implementare a acestuia.

În vederea eficientizării procesului de implementare a legislației sus-nominalizat, solicităm implicarea activă a sectorului privat, organizațiilor neguvernamentale, reprezentanții societății civile, mass-media prin prezentarea opiniilor şi propunerilor.

Propunerile urmează a fi înaintate pe suport de hîrtie şi în format electronic la adresa ana.ionas@mec.gov.md pînă la data de 30.12.2015.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Economiei, la tel: 250-627, persoana de contact: Ana Ionaş.