Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”

Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă referitor la iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”.

Necesitatea elaborării proiectului derivă din prevederile Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, art.851), cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul vine să transpună în legislaţia naţională Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 189 din 27.06.2014, p.164.

Scopul reglementării se referă la echipamentele sub presiune și ansamblele care sînt introduse pe piață, și anume fie echipamente sub presiune sau ansamble noi produse de un producător stabilit în Uniunea Europeană, fie echipamente sub presiune sau ansamble noi sau la mâna a doua, importate dintr-o țară terță.

Reglementarea tehnică urmează se aplice la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maxim admisibilă PS mai mare de 0,5 bar.

Actualmente, proiectul Analizei Impactului de Reglementare şi proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune se află în proces de elaborare.

Părţile interesate pot prezenta recomandările sale în scopul utilizării acestora la elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului menţionate Ministerului Economiei, Direcţia Supravegherea Pieţei şi Securitate Industrială, tel.022 250-683, email: larisa.sloninova@mec.gov.md.