Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului legii privind capitalul de risc

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului legii privind capitalul de risc.

Dezvoltarea cadrului legislativ pentru capital venture în Republica Moldova este o necesitate ce derivă din accesul redus la finanţare pe de o parte şi nivelul redus al absorbţiei inovaţiilor şi transferului tehnologic  pe de altă parte. În condiţiile scăderii ratei creditelor acordate sectorului real al economiei  instituirea unor condiţii care ar facilita comercializarea fondurilor de capital de risc este imperativă.

Obiectivul principal al propunerii este crearea fondurilor cu capital de risc şi identificarea principiilor şi mecanismelor de creare a fondurilor cu capital de risc. Pentru a atinge acest obiectiv, propunerea va introduce standarde uniforme privind funcţionarea fondurilor cu capital de risc, instrumentele de investiții care pot fi utilizate de aceste fonduri și obiectivele de investiții eligibile pentru finanțare de către fondurile de plasament colectiv care își desfășoară activitatea sub denumirea de „fond cu capital de risc“.

Analiza impactului de reglementare a demonstrat oportunitatea elaborării unei legi în baza căreia va fi instituit capitalul de risc. Iniţiativa legislativă respectivă a fost susţinută de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Actualmente, proiectul legii se află în proces de elaborare.

Părţile interesate pot prezenta până la 15 august 2015 recomandările sale în scopul utilizării acestora la elaborarea proiectului legii menţionate Ministerului Economiei, Direcţia politici investiţionale şi competitivitate, tel. 250-556, Larisa Ghieş, larisa.ghies@mec.gov.md sau 250-621, Grigorii Ştirbu, grigorii.stirbu@mec.gov.md pînă la 27. 07. 2015.