Ministerul Economiei anunţă referitor la iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă referitor la iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale. 

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea prevenirii avariilor, catastrofelor cu caracter tehnogen și a incidentelor, ce pot apărea în sistemele de alimentare cu gaze combustibile naturale, inclusiv la utilizarea buteliilor de uz casnic. 

Prezentele cerințe minime de securitate se aplică pentru conducte de gaze de distribuție din localităţile urbane şi rurale (inclusiv interrurale); staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG) şi staţii de reglare a presiunii gazelor de tip bloc (SRGB), posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), instalaţii de reglare a presiunii gazelor (IRG);  butelii individuale şi instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate; conducte de gaze exterioare şi interioare, utilajele de gaze (instalaţiile tehnice) ale termocentralelor electrice, centralelor termice, inclusiv celor separate constructiv, înglobate, anexate la construcţie şi plasate pe acoperiş; instalaţii utilizatoare de gaze ale consumatorilor casnici; mijloace de protecţie contra coroziunii a conductelor şi recipientelor din oţel; sisteme şi mijloace de dirijare automată a proceselor tehnologice de distribuţie şi alimentare cu gaze; alte clădiri şi construcţii aferente sistemelor de alimentare cu gaze; recipiente şi butelii mobile prin intermediul cărora se transportă şi se livrează gaze GPL.

Persoana responsabilă: Natalia Andriaș-Amirulloev
Tel. 022 250 684
E-mail: natalia.andrias@mec.gov.md;
Termen de prezentare a obiecțiilor: 25.04.2016.