Ministerul Economiei anunţă referitor la iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI”

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă referitor la iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI”.

Necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI” derivă din prevederile Acordului de Asociere cu UE, în partea ce ține de elaborarea și implementarea cadrului legal privind aparate consumatoare de combustibili gazoşi.

În acest sens, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, ne propunem să transpunem prevederile Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

Scopul reglementării este asigurarea evaluării produselor conform procedurilor unificate şi, ca urmare, produsele plasate pe piaţă să nu prezinte pericol pentru viaţa, sănătatea oamenilor, să nu aducă pagubă proprietăţii consumatorilor.

Totodată , întru demonstrarea oportunităţii elaborării proiectului menţionat va fi elaborată şi prezentată (pentru susţinere) Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în Republica Moldova Analiza impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI”.

Actualmente, proiectul Analizei impactului de reglementare şi proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice„Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” se află în proces de elaborare.

Părţile interesate pot prezenta recomandările sale în scopul utilizării acestora la elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului menţionate Ministerului Economiei, Direcţia politici investiţionale şi competitivitate, tel. 250-556, Larisa Ghieş, larisa.ghies@mec.gov.md.