PROCES VERBAL al Şedinţei de lucru din 27 martie 2014 la Ministerul Economiei „Comercializarea produselor autohtone pe piaţa internă de consum,, în special în supermarkete (Şedinţa nr.1)