Proiectele ordinilor cu privire la aprobarea Normelor de metrologie legală privind verificarea metrologică a aparatelor/sistemelor pentru măsurarea vitezei autovehiculelor și areometrelor din sticlă

Proiectele Ordinelor vin întru executarea prevederilor Legii nr. 19/ 2016 metrologiei. Proiectele normelor de metroogie legală au drept scop stabilirea caracteristicilor tehnice şi metrologice faţă de Aparate/Sistem pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor și a densimetrilor și alcoolmetrelor din sticlă destinate pentru utilizare în domeniul de interes public, respectiv și proceduri de verificare metrologică a acestora. Normele de metrologie legală sunt obligatorie și vor fi utilizate la efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, verificării metrologice a mijloacelor de măsurare iniţiale, periodice şi după reparare.

Recomandările părţilor interesate, cu privire la proiectele Ordinelor, pot fi prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcţia infrastructura calităţii și securitate industrială.

Persoana responsabilă: 

Jitari Lidia, consultant principal, tel: 022 250-645,

e-mail: lidia.jitari@mei.gov.md

Publicat: 26.01.2021

Data limită pentru comentarii –  01.02.2021