Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile pînă în anul 2025

Persoana responsabilă:

Nicolae OLARI, Consultant principal, 

Direcția politici în domeniul energetic, 

tel.: (+373 22) 250-690, e-mail: nicolae.olari@mei.gov.md

Publicat: 17.02.2021

Termenul-limită pentru depunerea avizelor: 02 martie 2021.