Proiectul hotărîrii de Guvern cu pentru aprobarea Planului controalelor asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021

Proiectul hotărîrii nominalizate prevede Planul controalelor planificate asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021, care a fost elaborat în baza propunerilor autorităților cu funcții de control.

Recomandările părților interesate cu privire la proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Secția politici economice.

Persoana responsabilă: Silviu NEGHINĂ, consultant principal, tel. 022 250 673

e-mail: silviu.neghina@mei.gov.md

Termen de prezentare a recomandărilor/propunerilor – 25 ianuarie 2020