SINTEZA AVIZELOR prezentată în Tabela de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (alimentaţia publică)