SINTEZA AVIZELOR prezentată în Tabela de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de formare a preţurilor la vînzarea produselor social importante”