Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul HG pentru aprobarea Listei autorităților competente în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor şi cadrul de reglementare utilizat de către acestea