Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal