Statul susține în continuare antreprenoriatul feminin

Promovarea alfabetizării digitale a femeilor din afaceri, sprijinirea startup-urilor, îmbunătățirea serviciilor de mentorat și coaching în activitatea de antreprenoriat au fost discutate în cadrul unei întruniri a grupului de lucru pentru abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen al Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM, organizată în comun cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Ședința grupului de lucru a fost prezidată de către secretara de stat, Veronica Arpintin.

“Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a elaborat un nou Program de susținere a antreprenoriatului feminin, care va avea drept obiectiv stimularea spiritului antreprenorial al femeilor prin susținerea dezvoltării întreprinderilor înființate și gestionate de către femei. Conceptul noului program va include suport financiar atât pentru întreprinderile nou create, cât și pentru companiile în dezvoltare. Acesta va ținti domeniile de activitate prioritare și necesitățile reale ale femeilor antreprenoare. Astfel, se urmărește creșterea numărului de femei antreprenoare, îmbunătățirea performanțelor economice și a rezilienței întreprinderilor micro, mici și mijlocii conduse de femei” a menționat secretara de stat, Veronica Arpintin.

În cadrul întrunirii, participantele, reprezentantele sectorului asociativ de afaceri dar și ale instituțiilor de stat, au comunicat despre reușitele din activitate, oportunități, dar și despre provocările întâlnite.

Dintre propuneri, pot fi menționate recomandările UN Women, referitoare la modificarea criteriului de eligibilitate pentru calificarea de „antreprenoare”. Alianța pentru Abilitarea Economică a Femeilor a făcut un șir de recomandări pentru noul program printre care: lansarea unui chestionar privind instrumentele de suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin și evaluarea imparțială a programelor de suport în afaceri. Iar Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova a recomandat revizuirea procedurilor de acces la programele de finanțare cum ar fi contribuția proprie și necesitatea acoperirii TVA de către femeile care beneficiază de granturi de finanțare.

Secretariatul Consiliului Economic a propus ca noul program să prevadă alocarea unui suport financiar sub formă de bursă pentru studii online în MBA, pentru acele femei în afaceri care vor să-și consolideze cunoștințele în administrarea afacerilor

Toate propunerile și recomandările enunțate în cadrul ședinței vor fi rezumate de secretariatul Consiliului Economic și prezentate Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru a fi sistematizate și incluse în Programul de susținere a  antreprenoriatului feminin.

Potrivit datelor statistice, ponderea femeilor în domeniul afacerilor din Republica Moldova este de circa 34%.

În perioada 2016 – 2022, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin intermediul ODA a implementat Programul Femei în Afaceri, în cadrul căruia au fost instruite peste 1200  femei în domeniul antreprenorial și ghidate în elaborarea proiectelor investiționale.

În anul 2022, din numărul total de 541 de beneficiari ai programelor de suport antreprenorial ODA, 228 de companii sunt administrate de femei.