Tabelul de divergenţe la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării asupra Acordului de contribuţie între Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare