Armonizarea legislației naționale în domeniul energetic la aquis-ul comunitar reprezintă o prioritate pentru Ministerul Economiei

22 octombrie 2014 –  La 22 octombrie, curent,  Ministerul Economiei și Proiectul Uniunii Europene „Asistență tehnică pentru implementarea programului de susținere a politicilor sectoriale: Asistență pentru reforma sectorului energetic”(AT-PSPS Energie) au organizat un Atelier de lucru privind transpunerea prevederilor Pachetului Energetic 3.

Republica Moldova în calitatea sa de membru cu drepturi depline la Tratatul Comunității Energetice și ca Parte Contractantă este obligată să transpună și să implementeze acquis-ul UE. Astfel, transpunerea pachetului energetic 3 în sectoarele energiei electrice și a gazelor naturale este una din prioritățile de bază.

  „Ministerul Economiei contează mult pe suportul partenerilor de dezvoltare și organismelor internaționale în elaborarea proiectului noii Legi cu privire la gazele naturale. Rezultatele economice pozitive ale implementării legislaţiei UE vor îmbunătăţi posibilităţile ţării de a atrage investiţii în sectorul gazelor naturale prin intrarea pe o piaţă avansată şi previzibilă ”, a menționat viceministrul Economiei, Valeriu Tribou, prezent la Atelier.

Prima etapă în transpunerea pachetului energetic 3 în R. Moldova constă în evaluarea Legii cu privire la gazele naturale, care este în vigoare, în contextul prevederilor UE în domeniul Pachetului energetic 3.

Participanții la atelier au fost informați referitor la concluziile Raportului care a evaluat compatibilitatea legislației actuale a Republicii Moldova din domeniul gazelor naturale cu prevederile Pachetului Energetic 3 privind piața internă de energie și a identificat lacunele din cadrul normativ existent privind gazele naturale.

La atelier au fost prezenți specialiști din cadrul Ministerului Economiei, experți ai Proiectul UE  AT-PSPS Energie, experți din cadrul a două instituții internaționale: Agenția pentru Cooperare a Regulatorilor în Energie și Secretariatul Comunității Energetice, reprezentanți ai Delegației Europene în Moldova, ai Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), ai Agenţiei Suedeze de Dezvoltare Internaţională şi Cooperare (SIDA) și reprezentanți ai instituțiilor și întreprinderilor naționale din sectorul energetic.

Cea de a doua etapă constă în elaborarea proiectului noii Legi cu privire la gazele naturale, care va transpune Directiva 2009/73/CE, aprobarea acestei de către Guvern și Parlament fiind prevăzută pentru semestrul I al anului 2015. În acest context Secretariatul Comunității Energetice s-a oferit să elaboreze un proiect de lege cu privire la gazele naturale. Iar participanții la atelierul de lucru vor fi, ulterior, incluși în componența unui Grup de Lucru ce va definitiva proiectului noii Legi, ce va fi propus de Secretariat.

Notă: Proiectul de Asistenţă tehnică pentru implementarea programului de susţinere a politicilor sectoriale: „Asistenţă pentru reforma sectorului energetic” (Proiectul AT-PSPS Energie) este un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Acesta oferă suport  Ministerului Economiei în implementarea reformelor sectorului energetic.