Astăzi a fost inaugurată prima Centrală Termică pe Biomasă integrată în SACET Chișinău

Astăzi, 23 februarie, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, a participat la evenimentul de inaugurare a primei Centrale Termice (CT) pe Biomasă integrată în Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) Chișinău. Centrala a fost construită în cadrul proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată”, realizat de către SA ”Termoelectrica” în parteneriat cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Proiectul are drept scop asigurarea confortului termic în incinta IGFPP, care este consumator terminal al SACET Chișinău, prin majorarea temperaturii agentului termic din sistemul centralizat, și de a demonstra în practică  eficiența tehnologiei de utilizare a plantei energetice Miscanthus pentru producerea energiei termice.

„Mă bucur să constat că politicile în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă elaborate și promovate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii prind viață în proiecte inovaționale dezvoltate și implementate de societățile comerciale ale statului cu suportul și în cooperare cu mediul academic. Evenimentul de astăzi demonstrează încă o dată preocuparea întreprinderii Termoelectrica față de calitatea serviciilor ce le pune la dispoziția consumatorilor, cât și grija ce o are întreprinderea față de mediul ambiant”, a menționat secretarul de stat, Mihail Lupașcu.

Centrala are o putere instalată de 150 kW. Unitatea de generare este un cazan pe biomasă automatizat, dotat cu buncăr pentru peleți și mecanism de transportare automatizată a combustibilului în zona de ardere, cu sistem de aprindere automată și de control al procesului de ardere. Buncărul de combustibil va asigura autonomia de funcționare a CT de cel puțin 24 ore. În calitate de combustibil vor fi utilizați peleți, produși din planta energetică Miscanthus.

„Sunt convins că sinergia creată prin această investiție va permite să promovăm cu succes conceptul de dezvoltare durabilă și în rândul altor întreprinderi, iar exemplul întreprinderii Termoelectrica va putea fi replicat și tirajat în masă în viitorul apropiat. Este evident că, în absența resurselor proprii, sprijinirea și promovarea dezvoltării durabile a sectorului energetic și a economiei naționale constituie o prioritate strategică. În acest sens, vă asigur că preocuparea echipei Ministerului Economiei și Infrastructurii în promovarea Sistemelor de Alimentare Centralizată cu Energie Termică este una permanentă. Sunt sigur că eforturile conducerii Termoelectrica nu se vor opri aici și vor contribui și mai mult la aducerea energiei verzi în casele chișinăuienilor”, a precizat secretarul de stat.

Consumul de combustibil al CT pe parcursul unui sezon de încălzire se estimează la cca 60 tone, echivalentul a cca 20 mii m3 gaze naturale. În așa fel, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultată din acest proiect se estimează la cca 43,5 t CO2 anual.  

Costul inițial al acestui proiect de inovare și transfer tehnologic a fost estimat la cca 1,7 mln lei, dintre care 50% este finanțarea din bugetul statului prin intermediul ANCD, și cel puțin 50 % – cofinanțarea de către „TERMOELECTRICA” S.A. Costul total al proiectului va fi stabilit la finalizarea lui la data de 01.06.2021.

Imagini: