Au fost selectate primele companii care vor beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de ecologizare a ÎMM

Promovarea, susținerea și dezvoltarea capacităților ÎMM-urilor de a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor reprezintă una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. În acest sens, secretarul de stat, Iuliana Drăgălin, a prezidat astăzi, prima ședință a Comitetului de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM, unde au fost examinate și selectate 17 întreprinderi care vor beneficia de granturi mici de până la 200 mii lei pentru ecologizarea afacerilorîn cadrul Etapei II a programului.

În cadrul acestei etape,ÎMM vor  fi susținute financiar pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu va depăși 200 000 lei.

Mijloacele financiare nerambursabile vor fi transferate de ODIMM după investirea resurselor proprii ale ÎMM și prezentarea documentelor justificative. Alocarea mijloacelor financiare nerambursabile poate fi realizată în maxim 2 tranșe, după cum urmează: I tranșă – 70% din suma finanțării nerambursabile se acordă după ce Beneficiarul va investi contribuția proprie de 30%, conform proiectului investițional; II tranșă – 30% din suma finanțării nerambursabile este transferată Beneficiarului după prezentarea documentelor confirmative privind efectuarea investiției din prima tranșă acordată de ODIMM, conform proiectului investițional.

Din cele 17 companii selectate spre finanțare, 7  activează în domeniul serviciilor, 8 ÎMM își desfășoară activitatea în sectorul industrial, iar 2 sunt din domeniul agroalimentar.

Acțiunile de ecologizare propuse de companiile selectate  pentru finanțare vizează: înlocuirea sursei de energie convențională prin instalarea panourilor fotovoltaice; reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică; captarea și utilizarea apelor pluviale; transformarea deșeurilor organice în proteine de înaltă calitate pentru sectorul piscicol, zootehnic, gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare; introducerea echipamentelor care permit reciclarea deseurilor textile în materie primă; recilcarea deșeurilor rezultate în procesul filtrării uleiurilor presate la rece și folosirea în cosmetologie; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul restaurării anvelopelor și producerea pavajelor, bordurilor, etc.

Pe parcursul derulării instrumentului de suport, 180 de ÎMM au efectuat autoevaluarea gradului ecologizări afacerii,  107 companii s-au înregistrat la Program, 80 manageri de companii au beneficiat de instruire privind „Elaborarea și implementarea Planurilor de ecologizare a ÎMM, iar 48 de întreprinderi au aplicat dosarul pentru concursul Proiectelor investiționale în cadrul Etapei II. În final, 17 proiecte investiționale au fost eligibile spre finanțare, iar 11 proiecte  investiționale au fost propuse pentru a fi plasate în lista de așteptare.

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin a accentuat că prin intermediul acestui instrument, companiile beneficiază de suport informațional, consultanță, mentorat, instruire și formare ecologică. “Ministerul Economiei și Infrastructurii încurajează și sprijină antreprenorii din țară care vor să reducă impactul activității economice asupra mediului și să presteze servicii ecologice. Mai mult, aplicarea modelelor de producție și consum durabil va contribui la eficientizarea utilizării resurselor, promovarea exporturilor și crearea noilor locuri de muncă”, a punctat președintele Comitetului de coordonare al Programului, Iuliana Drăgălin.

Directorul ODIMM, Iulia Costin, susține că, Programul oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM în introducerea practicilor de ecologizare sub două forme: non-financiară și financiară: „Încercăm să identificăm companiile care au potențial de dezvoltare și care sunt din domeniile prioritare ale economiei, scopul ODIMM este să le ajute să-și perfecționeze procesele de producere/prestări servicii și totodată, să-și ridice nivelul de competitivitate a afacerii. Acest program ne va demonstra că accentul pus pe ecologizare are un impact major pentru economie, poziționând ÎMM pe o treaptă avansată și la un nivel înalt de competitivitate”. Programul de ecologizare a ÎMM a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592 din 27 noiembrie 2019, cu o perioadă de pilotare de 36 de luni, iar implementarea proiectului presupune un buget estimativ în valoare de 60 mil. lei. Acesta țintește trei domenii-cheie:

  • eficiența energiei și a resurselor: utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor de-a lungul lanțului valoric;
  • economia circulară: gestionarea materiei prime și a deșeurilor, reciclarea și reutilizarea, reducerea pierderilor de resurse valoroase și de oportunități de afaceri importante pentru ÎMM-uri;
  • eco-inovarea: crearea oportunităților de afaceri prin integrarea modelelor de afaceri „verzi” și circulare, implementarea tehnologiilor ecologice în procesul de producere a ÎMM-urilor existente și viitoare, care pot crea și vinde produse certificate, servicii și soluții „verzi” în toate sectoarele economiei naționale. naționale.

Programul „Eco IMM” a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

Imagini: