Austria este interesată să investească în Republica Moldova

19 septembrie, Chișinău – Aspectele colaborării comercial-economice dintre Republica Moldova și Austria, precum și posibilitatea inițierii unor proiecte investiționale bilaterale au fost discutate astăzi de viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, cu ambasadorul Austriei în țara noastră, Christine Freilinger.

În cadrul întrevederii, viceministrul Vitalie Iurcu a menționat eforturile Guvernului Republicii Moldova în vederea creării unui mediu avantajos pentru atragerea investițiilor străine în economia națională, inclusiv prin intermediul diminuării barierelor administrative, asigurării protecției investitorilor, privatizării unui șir de întreprinderi de stat, dezvoltării infrastructurii necesare. ”Investitorii străini beneficiază de facilități prin intermediul Parcurilor Industriale și Zonelor Economice Libere, care în ultimul timp au înregistrat un progres considerabil. La fel de important este faptul că Republica Moldova a înregistrat progrese în procesul de armonizare a cadrului juridic național cu legislația Uniunii Europene, precum și în cadrul regimurilor de liber schimb, atât cu Uniunea Europeană cât și cu țările CSI”, a accentuat Vitalie Iurcu.

La rândul său, Christine Freilinger a menționat interesul companiilor din Austria în dezvoltarea relațiilor cu țara noastră prin inițierea unor proiecte comune în domeniul pregătirii și instruirii resurselor umane pentru sectorul economic, promovării exporturilor, dezvoltării sectorului turismului în Republica Moldova, etc. În scopul impulsionării relațiilor bilaterale, informării mai aprofundate cu posibilitățile investiționale ale Republicii Moldova și interacționării cu mediul de afaceri din Austria, Christine Freilinger a invitat conducerea Ministerului Economiei, precum și oameni de afaceri din țara noastră să participe la panelul de discuții a agenților economici din ambele state, care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie.

La moment, în Republica Moldova funcționează circa 50 de întreprinderi cu capital austriac. În același timp, mediul de afaceri din Austria deține o pondere considerabilă în domeniile asigurări, construcții, sectorul financiar, etc. Agenția de dezvoltare a Austriei organizează un șir de cursuri în vederea pregătirii specialiștilor în sectorul construcțiilor, acordând o atenție sporită la realizarea schimburilor de experiență și schimbul bunelor practici în domeniul respectiv.

Compania austriacă Gebauer&Griller a construit în cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” o fabrică specializată în producerea cablurilor electrice și planifică deschiderea celei de a doua întreprinderi. Ca urmare, investiția totală va depăși 50 de milioane de dolari SUA, iar volumul anual de vânzări un miliard de lei.