„Autoservirea” în benzinării: oportunitățile și riscurile acestei practici, discutate cu mediul de afaceri

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a prezidat ședința online privind posibilitatea implementării conceptului „autoservire” la stațiile PECO. La ședință au participat membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA), reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică, a companiilor petroliere din Republica Moldova și specialiști din cadrul ministerului.

Directorul executiv al FIA, Ana Groza, a făcut o prezentare a conceptului sistemului de „autoservire” la stațiile de alimentare cu produse petroliere.

Deși autorii conceptului afirmă că „autoservirea” este o practică obișnuită în multe țări cu multe beneficii, specialiștii din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și-au expus opiniile, atenționând totodată asupra unor riscuri de securitate la benzinării. Printre acestea a fost enunțat riscul ca sistemul „autoservire” să fie acceptat doar pentru produsele petroliere principale, aprovizionarea automobilelor cu gaze lichefiate sau comprimate prin sistemul „autoservire” necesită prezența obligatorie a unui operator, care are instruire și calificare specială. De asemenea, nu toate stațiile de alimentare a automobilelor cu combustibil sunt proiectate pentru a da posibilitatea clientului să alimenteze personal automobilul, astfel trecerea la sistemul de „autoservire” necesită suplimentar dotarea cu sisteme de securitate, care să excludă orice risc de incidente.

Potrivit ministrului Sergiu Railean, importanța monitorizării acțiunilor clientului din partea operatorului stației nu ar trebui exclusă, fiind totuși necesară implementarea treptată a prevederilor de autoservire  ”sub supravegherea operatorului”.

„Consider oportună efectuarea unei analize a modului în care ar putea fi realizate aceste propuneri în țara noastră, ținând cont de practicile de utilizare a sistemelor de autoservire în alte țări. De asemenea este de menționat și faptul că stațiile PECO sunt incluse în categoria obiectelor industriale periculoase”, a adăugat la final ministrul Railean.

Conform Hotărârii Guvernului din 2002, alimentarea automobilelor şi altor mijloace de transport la coloanele de distribuţie a produselor petroliere şi uleiurilor se efectuează de către operatorul staţiei ori de către şofer, în mod independent, sub supravegherea operatorului.

De asemenea, conform prevederilor Legii privind securitatea industrială, stațiile de alimentare a automobilelor cu combustibil se atribuie la categoria obiectelor industriale periculoase, astfel agentul economic, care desfășoară activități în domeniul securităţii industriale, este obligat să întreprindă măsuri de localizare şi lichidare a efectelor produse de avarie la obiectul industrial periculos, să asigure exploatarea în siguranţă a instalațiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice la obiectele industriale periculoase etc.