Banca Mondială oferă 61 de milioane euro pentru implementarea proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică cu România

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectele de Hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectelor de lege cu privire la ratificarea Acordurilor de finanțare între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic, semnate la 26 septembrie curent, în valoare de 13,1 mln euro, și, respectiv, 47,9 mln euro.

Scopul Acordurilor de finanțare constă în asistarea Republicii Moldova în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței și securității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor Republicii Moldova.

Astfel, resursele financiare acordate de către Banca Mondială sub formă de împrumut sunt destinate pentru:

– extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei electrice aeriene LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău;

– construcția unei clădiri pentru noul sediul al Î.S. „Moldelectrica”, inclusiv a unui nou centru de dispecerat, actualizarea/modernizarea sistemului existent SCADA/sistemului de management energetic, instalarea unui nou sistem de management al contorizării;

– asistența tehnică și managementul Proiectului.

Proiectului de interconectare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României va fi realizat prin intermediul ÎS „Moldelectrica” și Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și este preconizat a fi finalizat în anul 2024.

Valoarea totală a proiectului este de 261 mln de euro, o parte din resursele financiare necesare pentru implementarea Proiectului sunt acoperite din contul BERD și BEI în valoare de 80 mln euro fiecare, o parte de către Uniunea Europeană sub formă de grant în valoare de 39,94 mln de euro, prin intermediul BERD și o parte de către Banca Mondială prin intermediul Agenției Internaționale de Dezvoltare în valoare totală de 61 mln de euro împrumut.