Birocrație redusă pentru antreprenori: un pachet de legi care va economisi aproximativ 50 milioane lei

7 martie 2023: Guvernul a aprobat un pachet de legi care va reduce semnificativ birocrația, economisind antreprenorilor și statului aproximativ 50 milioane de lei. Sunt propuse modificări semnificative în diverse domenii: al raporturilor de muncă, digitalizare, IT și comunicații electronice, control de stat a activității de întreprinzător și altele.

Potrivit noilor reglementări în domeniul raporturilor de muncă, angajatorul nu mai este obligat să plătească îndemnizația de concediu cu cel puțin 3 zile înainte de plecarea salariatului în concediu. Îndemnizația poate fi plătită la o altă dată agreată de comun acord, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediul. Această modificare are scopul de a aduce un echilibru în drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului.

Codul muncii va suferi mai multe modificări, obligația angajatorului fiind transformată în drept, pentru: programarea concediilor anuale; preavizarea angajatului despre data concediului; excluderea precontractului individual de muncă și deținerea regulamentului intern.

De asemenea, se propune eliminarea „pașaportului albastru medical”, o procedură birocratică care punea în dificultate 30 mii de persoane angajate în sectorul HORECA. La angajare și angajarea periodică a persoanelor care urmează să lucreze în domeniul alimentației publice, examenul medical va putea fi efectuat la instituțiile medicale publice sau private, iar costurile vor fi acoperite din bugetul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. Astfel, actul eliberat de instituția medicală va înlocui fișa medicală individuală sau ”pașaportul albastru medical”.

În domeniul digitalizare, IT și comunicații electronice, noile reglementări prevăd ca instalațiile rețelelor de comunicații electronice să nu fie considerate bunuri imobile dacă nu sunt atașate permanent la un teren. Iar separarea lor de clădiri și terenuri, să nu schimbe destinația celor din urmă.

În domeniul controlul de stat al activității de întreprinzător, pentru întreprinderile mici și mijlocii se propune o îmbunătățire ce va limita corupția. Pentru primii 3 ani de activitate a întreprinderii, organul de control va avea dreptul să efectueze controale, dar nu va avea dreptul să aplice sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor în care se comit infracțiuni grave sau repetate de către întreprinzător.

„Modificările regulatorii au scopul să reducă barierele birocratice și să diminueze povara administrativă. Verificarea agenților economici este una din principalele probleme pentru antreprenori, în special pentru cei începători, întrucât acestea comportă risc de abuzuri și corupție”, a precizat vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Mai mult, se propune o îmbunătățire a procedurii de remediere, prevăzută în Codul Contravențional. Mai exact, întreprinderea aflată la început de activitate, este vulnerabilă de a comite mai multe încălcări, care nu prezintă pericol major, dar care sunt pasibile de a fi sancționate dur, astfel punând în stagnare afacerea.

Adițional, legea va include obligativitatea înregistrării Notei de motivare în Registrul de stat al controalelor și obligația de a transmite „listele de verificare” odată cu anunțarea acestuia. Astfel, va fi anunțat din timp ce se va verifica și va fi redus  numărul controalelor inopinate care nu sunt justificate. Totodată, persoana controlată va avea dreptul de a documenta foto și video acțiunile inspectorului.

Va fi modificat și Codul de executare, care va introduce digitalizarea relațiilor dintre executorii judecătorești și băncile comerciale, ceea ce va reduce costurile administrative și consumul de timp, care va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Toate aceste modificări regulatorii au fost elaborate de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul experților Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și a Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Proiectul HG, poate fi consultat aici.