Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul privind normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare şi de servire a mesei

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.643/2003 cu privire la aprobarea normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare şi de servire a mesei.

Scopul proiectului este de a aduce în concordanță actele normative ale Guvernului cu modificările operate într-un șir de legi.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, „principalele prevederi ale prezentului proiect se referă la transferarea atribuțiilor de clasificare a structurilor de primire turistică de la Agenția Turismului la Agenția Servicii Publice. De asemenea, includerea în lista tipurilor unităților de cazare turistică a noțiunii de „casă rurală” și completarea noțiunii de pensiune agroturistică în sensul posibilității amplasării acestora pe terenuri cu destinație agricolă, fără schimbarea destinației terenurilor respective. Totodată, proiectul prevede excluderea necesității deținerii brevetului de turism de către personalul structurilor de primire turistică”.

Prezentul proiect a fost discutat și susținut în cadrul consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri în cadrul unei ședințe de lucru din data de 25 octombrie 2018.