Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul și Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice

Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice, elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică.

Elaborarea actului normativ derivă din necesitatea creării cadrului juridic necesar pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică prin organizarea funcționării normale şi continue a pieței energiei electrice şi prin realizarea unor măsuri menite să asigure prevenirea limitării şi întreruperii aprovizionării consumatorilor cu energie electrică ori restabilirea acesteia în termeni cât mai restrânși în cazul apariției unor situații excepționale pe piața energiei electrice.

Astfel, în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice sunt stabilite măsurile privind asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a energiei electrice competitive şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției unor situații excepționale pe piața energiei electrice.

Totodată, în Planul de acțiuni privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice este descrisă în mod detaliat procedura ce trebuie respectată în legătură cu constatarea apariției situației excepționale, rolul și acțiunile ce trebuie întreprinse de fiecare participant la piața energiei electrice, precum şi de  autoritățile implicate în legătură cu prevenirea şi gestionarea situațiilor excepționale apărute pe piața energiei electrice.