Cadrul normativ privind securitatea la locul de muncă și protecția mediului ambiant va fi îmbunătățit

Guvernul a aprobat o serie de modificări la cadrul normativ pentru asigurarea unui nivel mai înalt de protecție a securității și sănătății la locul de muncă, protecția mediului ambiant și securitatea industrială.

În acest scop, a fost îmbunătățit cadrul normativ cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. Cabinetul a aprobat astăzi un proiect de lege care era inclus în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022.

Problemele existente privind asigurarea securității la utilizarea obiectelor industrial periculoase sunt în mare parte cauzate de un complex de factori, precum deficiențele cadrului de reglementare, moștenirea istorică în domeniu, lipsa unor racordări la standardele internaționale și europene, dar și lipsa reformelor necesare în contextul schimbărilor tehnologice și noilor practici.

Principalele prevederi ale proiectului, care țintesc unele avantajele inclusiv pentru mediul de afaceri sunt:

  1. eliminarea a 2 acte permisive pentru activitățile de întreprinzător: „aviz pozitiv de expertiză în domeniul securității industriale” și „certificat de expertiză”;
  2. substituirea avizelor, recunoașterilor, autorizărilor, rapoartelor și ale altor acte permisive prin înregistrarea obiectelor de producție și instalațiilor tehnice potențial periculoase și a informațiilor corespunzătoare în Registrul de stat al acestora;
  3. excluderea obligației agenților economici de atestare a muncitorilor la centrele de instruire și oferirea dreptului acestora de a atesta angajații în cadrul întreprinderii;
  4. stabilirea expresă a obligației centrelor de instruire să se ghideze de cerințele și standardele cadrului normativ în domeniul educației
  5. digitalizarea proceselor și implementarea transferului online de informații către Registrul de stat.

Conform datelor Agenției Supraveghere Tehnică, în anul 2019 erau înregistrare 5223 de obiecte de producție potențial periculoase (în domeniile: chimic și tehnologic, instalațiilor sub presiune și al mecanismelor de ridicat, folosirii subsolului, alimentării cu gaze), care se regăseau la 4700 de agenți economici.