Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante

Direcția reglementarea și dezvoltarea mediului de afaceri

Șef direcție – 1 unitate (pe perioadă nedeterminată)

Nr. d/oNumele, prenumele
 Belescu Vitalie

Secția politici de dezvoltare a antreprenoriatului întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior

Șef adjunct direcție – 1 unitate (pe perioadă nedeterminată)

Nr. d/oNumele, prenumele
 Martinenco Victor

Secția politici în domeniul securității cibernetice

Consultant principal – 1 unitate (pe perioadă nedeterminată)

Nr. d/oNumele, prenumele
 Melnic Mihaela

Direcția  politici în domeniul comunicațiilor electronice și poștale

Consultant principal – 1 unitate (pe perioadă nedeterminată)

Nr. d/oNumele, prenumele
 Andrițchi Anatolie

Direcția infrastructura calității și supravegherea pieței

Secția protecția consumatorilor și supravegherea pieței

Consultant superior – 1 unitate (pe perioadă nedeterminată)

Nr. d/oNumele, prenumele
 Grimailo Ana

Secția resurse umane

Consultant principal – 1 unitate (pe perioadă nedeterminată)

Nr. d/oNumele, prenumele
 Chirtoca Svetlana
 Vrabie Daniela

Interviul se va desfășura la data de 14 iunie 2023, ora 9:30,
mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, et. 2, bir.246