Cea de-a III-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-tadjice de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică a avut loc la Chișinău

La Chișinău a avut loc cea de-a III-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-tadjice de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică. Ședința a fost prezidată de Iuliana Drăgălin, Secretar de Stat, de comun cu Muminzod Abdulmajid Mubin, Prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Investiții și Managementul Proprietăți de Stat al Republicii Tadjikistan.

Lucrările Comisiei moldo-tadjice au fost axate pe examinarea aspectelor ce vizează colaborarea comercial-economică pe diverse domenii, în special agroindustrial, al sănătății, transportului, construcțiilor, turism, precum și investițional, extinderii colaborării bilaterale a mediului de afaceri și creșterii schimburilor comerciale.

Potrivit președintelui părții moldovenești a comisiei, Iuliana Drăgălin, rezultatele acestei Comisii vor contribui la continuarea aprofundării parteneriatului moldo-tadjik, având mari perspective de cooperare și un potențial semnificativ de dezvoltare.

La rândul său, Muminzod Abdulmajid Mubin, a mulțumit părții moldovenești pentru conlucrarea eficientă pe multiple platforme, accentuând disponibilitatea părții tadjice pentru implementarea proiectelor inițiate.

La finalul ședinței, părțile au semnat Protocolul celei de-a III-a Reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-tadjice și obiectivele de colaborare economică ulterioară și au stabilit că următoarea reuniune va avea loc la Dușanbe.

În cadrul platformei Comisiei Interguvernamentale, membrii delegației tadjice vor efectua la data de 11 decembrie, vizite de lucru la Parcul Industrial ”TRACOM” și la Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chişinău”, în cadrul cărora vor fi examinate subiecte ce țin de relațiile bilaterale investiționale.

În perioada ianuarie-septembrie 2018 comerțul exterior dintre Republica Moldova şi Republica Tadjikistan, a constituit cifra de aproximativ 295,4 mii de dolari

Imagini: