Cea de-a XI-a Conferință Internațională a IMM-urilor a întrunit peste 400 de participanți

10 noiembrie, Chișinău – Circa 400 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai instituțiilor de suport în afaceri au participat la Conferința Internațională a IMM-urilor, desfășurată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

Prezent la eveniment, Pavel Filip, Prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat că Guvernul își propune să creeze un cadru de reglementare cât mai favorabil pentru antreprenori. În acest sens, un instrument important pentru politicile de reformă constituie Acordul  de  Asociere  cu  UE  și  Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, semnat în iunie 2014.

„Acest acord a determinat aprobarea unei foi de parcurs, multilaterale și foarte ambițioase în reformare a politicilor statului, care presupune și dezvoltarea cadrului de reglementare pentru IMM-urile din Moldova. Întrucât sectorul este încă tânăr și fragil, acesta are nevoie de multă susținere și grijă din partea statului, prin intermediul unor politici stimulatorii de ordin regulator, instituțional și fiscal”, a mai adăugat Premierul.

Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, a menționat că numărul antreprenorilor prezenți la eveniment este un indicator clar că țara nu doar are nevoie, dar are și un potențial foarte mare de a implementa reformele în economie, astfel încât nivelul de dezvoltare să crească.

„Chiar dacă Moldova încă nu este membră a Uniunii Europene, prin Acordul de Asociere ne-am angajat să sprijinim activitățile care conduc la prosperitatea și creșterea economică a țărilor din vecinătate, în mod special să susținem instrumentele de cooperare între sectorul public și cel privat la nivel național, regional și local, precum și de corelarea sectorului de business cu sistemul educațional”, a adăugat Pirkka Tapiola.

Potrivit lui Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei, dezvoltarea sectorului IMM-urilor este una din prioritățile de bază fixate în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018. În acest context, a fost elaborata și adoptată de către Parlament noua Lege cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Nr. 179 din 21.07.2016), care va intra în vigoare la data de 16 decembrie curent. Această lege prevede o serie de măsuri menite să simplifice procedurile de înregistrare și lichidare a afacerilor, să optimizeze cu 25 la sută procedura de obținere a actelor permisive, să faciliteze procesele de raportare, precum și să economisească resursele IMM-urilor prin introducerea ghișeului unic în format electronic.

Iulia Iabanji, director general ODIMM a declarat că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă un factor cheie pentru creșterea economică, inovare, ocuparea forței de muncă și integrarea socială. „Noile optimizări legislative, care foarte curând vor intra în vigoare, sunt ca o melodie plăcută la urechile antreprenorilor. Or, lichidarea barierelor birocratice, facilitarea instrumentelor de internaționalizare, precum și consolidarea organizațiilor de suport sunt principalele doleanțe pe care le auzim de la beneficiarii noștri”, a menționat Iulia Iabanji.

Potrivit directorului general ODIMM, internaționalizarea este un element cheie al economiei de piață, al libertății economice, atunci când întreprinzătorii depășesc granițele geografice în căutarea  beneficiilor economice.

În cadrul Panelului II al Conferinței, antreprenorii au avut posibilitatea să interacționeze,  în format Open space, cu reprezentanții ai  instituțilori de suport, prezente în calitate de parteneri ai Conferinței: Organizația pentru dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și mijlocii (ODIMM), Serviciul Eba Export Assist, Programul Orizont 2020, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), Dezvotarea Afacerilor Inovatoare pentru o Creștere Economică Durabilă la nivel local, Proiectul UE „Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA, Programul de Restructurare a Sectorului Horticol „Livada Moldovei”, Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC II), Programul Consultanță pentru Micul Business (ASB al BERD), Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MACP), Organizația de atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD), Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Camera de Comerț și Industrie a RM (CCI)

Totodată , în cadrul actualei ediții a Conferinței a fost lansată inițiativa de a stimula procesele investiționale locale, orientate pentru susținerea start-up-urilor gestionate de tineri și de a scoate în evidență potențialul antreprenorial al regiunilor. Astfel, 3 tineri antreprenori au fost invitați pentru a-și prezenta proiectele investiționale în scopul colectării fondurilor necesare pentru implementarea acestora.

De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc ceremonia de premiere a câștigătorilor Concursului Național „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și al Concursului „IMM – Model de responsabilitate socială”.

În Republica Moldova sunt înregistrate circa 50 de mii de întreprinderi mici și mijlocii.

În scopul facilitării accesului mărfurilor moldovenești pe piața europeană, Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat, în anul 2014, Acordul de Asociere RM-UE. Acordul introduce un regim de comerț preferențial – Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Imagini: