CEFTA a înregistrat progrese mari în promovarea comerțului electronic și comerțului cu servicii

Subcomitetul CEFTA pentru comerțul cu servicii, prezidat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova s-a întrunit la Bruxelles în perioada 23-24 iunie. Participanții au discutat cooperarea în diferite sectoare de servicii în care progresele principale s-au înregistrat în comerțul electronic, în particular prin eliminarea geoblocării nejustificate și simplificarea livrărilor de colete în CEFTA, facilitarea comerțului cu servicii furnizate de agențiile de turism și operatorii de turism și calificările profesionale.

“Moldova a făcut din comerțul digital una dintre prioritățile cheie în acest an. Avem un pachet de trei decizii ale Comitetului mixt care vizează simplificarea afacerilor online în CEFTA, dar și consolidarea încrederii consumatorilor. În cele din urmă, toate activitățile noastre se bazează pe acquis-ul UE și pe cele mai bune practici care ne vor ajuta să aderăm la UE”, a declarat Cristina Ceban, președinta Subcomitetului, șefă de Direcție în Ministerul Economiei.

De asemenea, Subcomitetul pentru comerțul cu servicii a aprobat Baza de Date actualizată de reglementare a serviciilor CEFTA, care va fi lansată în curând. Baza de Date de reglementare va asigura că normele interne sunt transparente, nediscriminatorii, proporționale și justificate de obiective de interes public, pentru a preveni barierele pentru comerțul cu servicii în cadrul CEFTA.

Protocolul adițional 6 (AP6) CEFTA privind comerțul cu servicii a fost adoptat în 2019 și a intrat în vigoare la 11 ianuarie 2021. Acest document a extins principiul liberului schimb în cadrul CEFTA asupra sectorului serviciilor.