Cel mai mare proiect în domeniul eficienței energetice va fi prelungit

12 decembrie 2014 – În cadrul ședinței Consiliului Proiectului Energie și Biomasă Moldova (PEBM), ce a avut loc la 11 decembrie, curent, s-a anunțat că datorită succesului înregistrat, proiectul va fi prelungit pentru o perioadă de trei ani.

Viceministrul Economiei, Valeriu Triboi a ținut să felicite toți actorii implicați: „ Acesta este un adevărat proiect de success. Țin să aduc mulțumiri echipei proiectuli pentru eforturile depuse și sincere felicitări pentru rezultatele obținute, iar partenerilor străini pentru susținere.

Echipa proiectului a prezentat Raportul final pentru perioada de 4 ani (2011 – 2014) de implementare a Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de UE  și co-finanțat și implementat de PNUD.

 Alexandru Ursu, managerul PEBM a menționat faptul că „Succesul proiectului se datorează în mare parte bunei colaborări cu partenerii naționali, agențiile de stat. 

Datorită proiectului, în Moldova a fost creată o piață în creștere pentru tehnologiile de procesare a biomasei, ceea ce a contribuit la creșterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă, implicit la reducerea cheltuielilor de încălzire, la crearea unui mediu curat și foarte important: la conștientizarea importanței utilizării energiei regenerabile, în rândul populației.

Astfel, remarcăm că obiectivul principal al proiectului, stabilit inițial, de a contribui la crearea unui sistem mai sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova, a fost realizat cu succes.

Nicola Harrington-Buhay, reprezentantul permanent al PNUD în Moldova, a subliniat că proiectul i-a întrecut așteptările, iar rezultatele acestuia au fost apreciate la nivel global: „Este pentru prima oară în cariera mea în care văd ca un singur proiect să atingă atâtea aspecte importante: crearea de locuri de muncă în zonele rurale, incluzând locuri de muncă pentru femei; acțiuni educative în rândul maturilor și a copiilor; crearea unor parteneriate publice-private reușite la nivel local; implicarea experților străini ”.

Conform raportului final observăm că în această perioadă 160 de instituții publice au fost conectate la sistemele de încălzire pe biomasă, adică cu 30 de instituții mai mult decât își propusese inițial proiectul. Peste 360 de locuri de muncă noi au fost create datorită proiectului.

Totodată, proiectul a avut o comunicare eficientă la toate etapele, scopul fiind nu doar de a informa ci și de a schimba comportamentul, mesajele principale fiind: noi risipim resursele energetice regenerabile; eficiența energetică înseamnă tehnologii noi, creare de locuri de muncă și o planetă mai curată pentru noi toți.

Comunitățile locale au fost implicate la toate etapele de implementare, pentru a spori înțelegerea importanței eficienței energetice la nivelul întregii comunități și pentru a asigura durabilitatea proiectului. Astfel, s-a lucrat atât cu profesorii și copiii, a fost elaborat o materie opțională „Surse de energie regenerabilă” pentru cl. 5-9. Iar la Academia de Administrație Publică a fost introdus modulul „Surse de energie regenerabile, biomasă și eficiență energetică”. Totodată au fost organizate taberele pentru copii „Energel”, unde copiii au avut parte de activități educative despre cum pot proteja mediul înconjurător.

Alexandre Darras, reprezentant al Delegației UE în Moldova a anunțat, la finele ședinței, că s-a decis prelungirea proiectului: „ Succesul și impactul proiectului a determinat extinderea acestuia pentru încă 3 ani. În această perioadă vom extinde și mai mult proiectul, sperăm să ajungem să acoperim și regiunea transnistreană. De această dată, ne propunem să susținem sectorul privat, pentru a-l stimula să utilizeze tehnologii eficiente energetic în procesele de producție. 

NotăPentru mai multe informații privind Proiectul Energie și Biomasă Moldova accesați pagina: www.biomasa.md.

Anexe:

Raportul final al PEBM

Prezentarea power point a Raportului PEBM

Prezentarea rezultatelor programul de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova