Centrul Național de Acreditare, mai aproape de Uniunea Europeană

Centrul Național de Acreditare, al carui fondator este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizări a devenit semnatar al acordului de recunoaștere EA-BLA, care în baza modificărilor operate la nivelul categoriilor de membri ai asociației, își schimbă statutul devenind semnatar EA-MLA, ceea ce semnifică recunoașterea multilaterală a acreditărilor MOLDAC (certificatelor de etalonare/rapoarte de analize/rapoarte de încercări), de către autoritățile statelor din Spațiul Economic European.

Recent, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a fost supus reevaluării periodice de către Echipa de evaluare EA – Cooperarea europeană pentru acreditare, organism desemnat de către Comisia și Parlamentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel european.

Respectiv, acest fapt permite producătorilor autohtoni să-și plaseze produsele pe piața UE fără certificări repetate.

Echipa de evaluare a fost formată din membrii Organismelor de Acreditare din 7 state europene, membre EA, iar rezultatele evaluării au confirmat faptul că MOLDAC activează în conformitate cu cerințele stabilite în documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare.