Cerințe de proiectare ecologică a aparatelor electrice şi în Republica Moldova

Pornind de la necesitatea asigurării consumului cât mai eficient de energie electrică, în afară de sensibilizarea consumatorilor prin etichetarea produselor, Ministerul Economiei, a propus introducerea criteriilor de performanță energetică a aparatelor electrice. Proiectul Legii privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, înaintat de Ministerul Economiei a fost aprobat la şedinţa Executivului din 26 martie curent.

Potrivit documentului, produsele reglementate de prezenta Lege, introduse pe piață va conţine marcajul „CE”, ceea ce înseamnă că este econom şi are un impact redus asupra mediului. În rezultat, se aşteaptă o reducere a consumului energetic la întreprinderi și consumatorii finali. 

De asemenea, în scopul implementării actului legislativ s-a propus ca Agenția pentru Protecția Consumătorilor să verifice conformitatea produselor, să solicite comerciantului să furnizeze toate informaţiile necesare, să efectueze verificări de conformitate a produselor.

Astfel, după plasarea pe piaţă a produsului, producătorul sau reprezentantul său trebuie să păstreze toate documentele privind evaluarea conformităţii efectuate pentru a facilita inspecţia instituțiilor de supravhegere pentru un interval de zece ani de la data la care a fost fabricat produsul.

Deși în ţara noastră nu sunt mulți producători de aparataj cu impact energetic, totuși numărul acestora este în creștere, în special a celor mici și mijlocii. În acest sens, Ministerul Economiei a propus ca statul să acorde suport informațional şi metodologic întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel ca acestea la proiectarea produselor să respecte criteriile de mediu şi a celor de eficienţă energetică.

De asemeena, legea obligă producătorii să ofere consumatorilor informaţii despre utilitatea energetică şi ecologică a produsului, precum şi despre avantajele proiectării ecologice. În acest sens, Agenţia pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Ministerul Mediului va oferi suportul necesar. 

Menţionăm că, proiectul Legii privind cerințele în materie de proiectare ecologică crează cadrul necesar aplicării Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 285/10  din 31 octombrie 2009.