Comercianţii îşi vor ridica autorizaţiile de activitate de la ghişeul unic

26 februarie 2015, Chișinău – Ministerul Economiei a înaintat pentru consultări publice un proiect de lege ce conţine amendamente la legislația națională cu privire la obținerea autorizațiilor de funcționare în comerț. Propunerile au ca scop instituirea mecanismului de ghişeu unic la emiterea autorizaţiei de funcţionare, susţinerea comerţului cu produse autohtone, dar şi reglementarea vânzărilor cu preţ redus (vânzările de lichidare stoc, promoţiile, vânzările efectuate de magazinele de tip outlet, loteriile publicitare) în vederea prevenirii şi contracarării practicilor comerciale neloiale.

Potrivit, viceministrului Economiei responsabil de domeniul mediului de afaceri, Tudor Copaci, aceste modificări la legislaţie vor permite reducerea semnificativă a procedurilor și etapelor de eliberare a autorizațiilor de funcționare în comerț existente în prezent. Odată cu implementarea ghişeului unic, agenţii economici îşi vor ridica autorizația de funcționare în comerț în 7 – 14 zile.

„Actualmente, pentru desfăşurarea afacerii în comerţ, de la operatorul economic se solicită un număr extins de acte permisive (autorizaţii, certificate, avize, licenţe, etc.), majoritatea din care se dublează, impun costuri majore, timp, resurse financiare și umane. Iată de ce, în acest proiect, ne-am propus să excludem atât reglementările contradictorii și normele inutile la eliberarea autorizațiilor în comerț, care creează impedimente în activitatea agenţilor economici, cât şi suprapunerile de funcții de autorizare și control ale autorităților publice locale (APL) și centrale (APC) în domeniul comerțului”, a spus Tudor Copaci.

În ceea ce priveşte vînzările cu preţ redus, Ministerul Economiei a propus definirea conceptuală şi condiţiile de desfăşurare a acestora, cu indicarea obligatorie şi afişarea atât a preţurilor inițiale cât și a celor reduse pentru consumatori. Iar pentru nerespectarea noilor reglementări cu privire la vânzările cu preţ redus vor fi aplicate sancţiuni administrative. Este de notat că actualul cadru normativ nu reglementează vânzările cu preț redus și modul de desfășurare a acestora.

Menţionăm că optimizarea procedurii de autorizare a activităţilor de comerţ se efectuiază în baza principiului „ghişeului unic”, obiectiv stabilit pentru a elimina constrângerile în dezvoltarea mediului de afaceri.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea autorizării comercianţilor) este supus consultărilor publice până la 24 martie 2015. Cei interesați pot transmite comentariile referitor la proiect la adresa electronică mihail.iurcu@mec.gov.md sau la numărul de telefon 250-624.