Comerțul electronic din Republica Moldova înregistrează creșteri semnificative

Plățile fără numerar, efectuate de către cetățenii Republicii Moldova, în special cele prin intermediul platformelor de comerț electronic, au înregistrat creșteri semnificative în 2021.

Din numărul total al plăților fără numerar (129,5 milioane operațiuni), 15 milioane de operațiuni au fost efectuate fără prezența fizică a cardului, pe platforme de comerț electronic, cu cardurile de plată emise în Republica Moldova, ceea ce constituie 11,5%.

Dintre acestea, 3,3 milioane operațiuni, în valoare de 1,6 mld. Lei, au fost efectuate pe platforme de e-comerț în Republica Moldova și 11,7 milioane operațiuni,  în valoare de 5,0 mld. lei, efectuate  pe platforme e-comerț peste hotare.  Atât numărul, cât și valoarea plăților au înregistrat creșteri de 36,3 la sută și, respectiv 37,5 la sută, față de anul 2020.

Din numărul total de plăți, 78,3% sunt efectuate pe platforme de comerț electronic de peste hotare și 21,7% pe platformele de comerț electronic înregistrate în Republica Moldova.

Totodată, pe parcursul anului 2021, s-a majorat cu 11,2% față de anul 2020 numărul platformelor de comerț electronic în Republica Moldova, atingând cifra de 584 platforme la sfârșitul anului 2021, comparativ cu  525 în anul 2020 și  408 în anul 2019.

Imagini: