Comisia pentru Situații Excepționale a venit cu noi măsuri de combatere a efectelor generate de evoluția situației epidemiologice

Urmare a ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 24 martie 2020, au fost aprobate mai multe măsuri  ce vizează și activitatea agenților economici, sectorul energetic și cel al transporturilor în confruntarea efectelor generate de evoluția situației epidemiologice.

Astfel, s-a decis sistarea procedurilor de licitaţie de achiziţie a energiei electrice iniţiate de către furnizorii reglementaţi de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorul sistemului de transport pentru perioada de furnizare 01.04.2020’- 31.03.2021. Totodată, Se impune obligaţia de serviciu public de furnizare a energiei electrice S.A. „Energocom” cu acoperire a 100% din necesităţile furnizorilor reglementaţi de energie electrică, operatorilor sistemelor de distribuţie şi operatorului sistemului de transport şi a altor participanţi a pieţei de energie electrică, dintr-o singură sursă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire.

Furnizorii reglementaţi de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorul sistemului de transport vor încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu S.A. „Energocom” pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire. În scopul optimizării condiţiilor de achiziţie a energiei electrice, S.A. „Energocom” va solicita oferte de la potenţialii furnizori/producători de energie electrică capabili să acopere de sinestătător pe deplin necesităţile de energie electrică a furnizorilor reglementaţi de energie electrică, operatorilor sistemelor de distribuţie şi operatorului sistemului de transport pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, în baza criteriilor tehnice, economice şi financiare.

Ceea ce ține de activitatea agenţilor economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, înregistraţi la Agenţia Servicii Publice, s-a luat hotărârea de a permite să efectueze procedurile de vămuire a mărfurilor la posturile vamale autorizate de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export şi a plăţii pentru poluarea mediului, fără aplicarea măsurilor de politică economică pentru loturile de medicamente, cu condiţia rămânerii mărfurilor în regiunea transnistreană şi în baza şi limita avizului Agenţiei Medicamentului, după prezentarea documentelor necesare, în prealabil, pentru examinare.

Totodată, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale s-a decis ca termenul de aflare pe teritoriul Republici Moldova a mijloacelor de transport, introduse şi declarate prin acţiune, de către persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, în baza articolului 1841 din Codul vamal, precum şi articolului 10 din Legea 1569/2002, care expiră în perioada stării de urgenţă, se întrerupe, urmând a curge de la data încetării stării de urgenţă.

Dispoziţia nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova poate fi accesată și AICI.