Comitetul de Supraveghere a Programului ”PARE 1+1” a aprobat spre finanțare nerambursabilă 38 de proiecte

19 decembrie, Chișinău –  Comitetului de Supraveghere al  Programului-pilot de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 a aprobat spre finanțare  nerambursabilă 38 cereri în sumă de 7,58 milioane de lei, care va contribui la atragerea în economie a  22,41  milioane de lei.

Potrivit directorului general ODIMM, Iulia Iabanji, din totalul cererilor recepționate, 15 afaceri sunt create de lucrătorii migrați, care s-au întors de peste hotare, iar 23 întreprinderi fiind constituite de rudele de gradul I ale migranţilor. ”Din totalul proiectelor aprobate spre finanțare, 11 afaceri sunt start–up-uri și 27 întreprinderi sunt întreprinderile aflate în faza extinderii/dezvoltării. Mai mult, implementarea proiectelor investiționale menționate, v-a contribui la crearea a circa 128 locuri de muncă”, a menționat Iabanji.

După locul amplasării, întreprinderile sunt localizate în 19 raioane ale republicii. Din totalul acestora, 15,8% își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău, iar 84,2% în mediul rural. Statisticile ODIMM indică că circa 53 la sută din afaceri sunt demarate în  agricultură și orientate spre diferite tipuri de activitate: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, înființarea plantație de Paulonwnia, creșterea animalelor, apicultură, iar restul întreprinderilor vor activa în domeniul prestării serviciilor (18%) și industria prelucrătoare (circa 29%).

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 38 solicitanți investesc mijloacele financiare provenite din munca desfășurată în 11 state: Italia – 12, Rusia – 9, Marea Britanie   – 3, Israel – 3, Irlanda -2, România -2, Portugalia – 1, Germania – 2, Franța – 2 și  câte un solicitant din Spania și Emiratele Arabe Unite.