Comitetul Național de Implementare EU4Environment a lansat Raportul privind Indicatorii Creșterii Verzi

Raportul cuprinde o listă actualizată a indicatorilor, care servesc drept bază pentru evaluarea situației curente privind promovarea economiei verzi în țara noastră și va fi un nou punct de pornire pentru trasarea măsurilor tranziției verzi. Elaborarea acestui document de politici este inclusă în Planul de activitate al Guvernului pentru 2021-2022.

Din perspectiva mediului de afaceri, o atenție sporită este acordată ecologizării proceselor de producere și prestare a serviciilor. Acest fenomen poate contribui la eficientizarea utilizării resurselor, aplicarea de noi tehnologii, promovarea exporturilor, crearea noilor locuri de muncă verzi și reducerea impactului negativ asupra mediului. Promovarea eco-etichetării, a eco-inovațiilor în cadrul IMM și a investițiilor verzi, cu implicarea incubatoarelor de afaceri și a parcurilor industriale, pot crea noi perspective de dezvoltare economică.  

Ecologizarea este un subiect tot mai des discutat, iar obiectivele ecologice, precum reducerea energiei și cea a reziduurilor, trebuie transformate în oportunități de business pentru întreprinderile mici și mijlocii. La fel, o responsabilitate importantă a producătorilor este tratarea deșeurilor pentru obținerea resurselor și transformarea acestora în soluții fiabile pe termen lung”, a menționat ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul Proiectului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment), care urmărește scopul de a susține cele șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunitățile pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor și a impacturilor asupra mediului.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: OCDE, CEE ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială, cu un buget de circa 20 mln. EUR. Perioada de implementare a proiectului este 2019-2023.

Întrunirile Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și a economiei verzi prin Comitetul Național de Implementare (NIC) pentru programul EU4Environment au ca scop analizarea progresului în ecologizarea economiei Moldovei și discutarea activităților necesare de către toate părțile interesate să accelereze acest proces. Grupul de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi a fost creat în 2015.