Companiile elvețiene au fost invitate să-şi orienteze afacerile spre Republica Moldova 

24 iunie, Geneva – Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a avut o întrevedere cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie al Genevei, Pierre Poncet, precum ș cui reprezentanţii mai multor companii elvețiene, interesate în stabilirea unor relații de parteneriat cu țara noastră, inclusiv prin realizarea proiectelor investiționale în diferite domenii de activitate.

În cadrul discuțiilor, ministrul Octavian Calmîc a menționat despre faptul că atragerea investițiilor străine directe în economia naţională și asigurarea unui climat favorabil, atractiv şi reciproc avantajos pentru mediul de afaceri reprezintă una din prioritățile principale ale Guvernului Republicii Moldova. Vicepremierul a accentuat că în acest scop în ultima perioadă Executivul a întreprins o serie de măsuri, orientate spre facilitarea activității agenților economici atât autohtoni, cât și străini. Drept exemplu fiind menționate hotărârile privind reducerea barierelor regulatorii, precum anularea a 125 de acte permisive, introducerea moratoriului la controalele de stat, diminuarea numărului organelor de control, etc. 

Ministrul Economiei a mai spus că Zonele Economice Libere și Parcurile Industriale existente constituie o platformă foarte bună pentru companiile străine, care vin cu investiții directe în țara noastră, deoarece oferă o gamă largă de facilități fiscale și vamale, precum și de dezvoltare a afacerilor antreprenoriale.  Octavian Calmîc a specificat că baza cadrului juridic al relațiilor economice moldo-elvețiene este asigurat de către acordurile bilaterale, care stipulează evitarea dublei taxări, protejarea investițiilor, etc.

La rândul său, Pierre Poncet a menționat că în ultima perioadă relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Elveția devin tot mai intensive, drept exemplu fiind și decizia Elveției de a dubla volumul de asistenţă financiară destinată țării noastre în perioada 2014-2017, precum şi contribuţia la dezvoltarea politicilor Guvernului Republicii Moldova în relaţiile cu diaspora.

Preşedintele Pierre Poncet a subliniat faptul că în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie al Genevei sunt înregistrate peste 2500 de companii multinaţionale, dintre care peste 1000 au sediul în oraşul cosmopolit Geneva.

În cadrul discuțiilor reprezentanții companiilor elvețiene, care activează în diverse domenii, precum cel farmaceutic, petrolier, de construcții, transporturi, imobiliar, academic-universitar au manifestat interesul faţă de climatul investiţional oferit de Republica Moldova, adresând un șir de întrebări privind procedurile de activitate ale agenților economici,  cadrul juridic de protejare a afacerilor, rentabilitatea pieţii de desfacere, etc. 

La întrevedere au participat reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Camerei de Comerț moldo-elvețiană, Biroului GIZ în Moldova, etc.

Imagini: