Competitivitatea antreprenorilor moldoveni pe noi pieţe de desfacere pe agenda Centrului Internaţional de Comerţ

Ridicarea competitivităţii întreprinderilor moldoveneşti în contextul încadrării Republicii Moldova în spaţiul economic european odată cu crearea Zonei de comerţ liber cu UE a fost principalul subiect pe agenda întâlnirii din 22 aprilie curent, a ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, cu reprezentanţii Centrului Internaţional de Comerţ, aflaţi la Chişinău într-o misiune de evaluare, la invitaţia Ministerului Economiei şi MIEPO. 

În cadrul discuţiei, ministrul Economiei a susţinut că la ora actuală principala preocupare a Ministerului Economiei este sporirea competitivităţii intreprinderilor autohtone în sensul complex al conceptului, ce presupune facilitarea accesului la finanţare, îmbunătăţirea mediului de afaceri, a infrastructurii calităţii etc. Potrivit ministrului Economiei preluarea celor mai bune practici ale ţărilor care au parcurs o experienţă similară, precum şi identificarea celor mai eficiente instrumente vor ajuta întreprinderile autohtone să-şi sporească competitivitatea şi să acceseze noi pieţe de desfacere. În acest sens, Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor din RM (MIEPO) este instituţia-cheie la nivel naţional, care va dispune de instrumentele moderne pentru a ajuta antreprenorii să-şi consolideze capacităţile de export şi să răspundă la oportunităţile atât pe pieţele tradiţionale, cât şi pe acele internaţionale. 

“Ţara noastră are o economie adaptabilă, antreprenorii noştri învaţă repede, însă avem nevoie de repere pentru a cunoaşte practicile şi cerinţele noilor pieţe. În acest sens Centrul Internaţional de Comerţ are o experienţă utilă pe pieţele care ne interesează, atât din Europa, Asia, cât şi din Africa”, a spus Valeriu Lazăr. 

Potrivit Elenei Boutrimova, şefa Oficiului pentru Europa de Est şi Asia Centrală, Centrul Internaţional de Comerţ este interesat să promoveze în ţara noastră dezvoltarea economică prin intermediul stimulării comerţului internaţional, a exportului şi dezvoltarea afacerilor internaţionale, intreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi acordarea de asistenţă privind consolidarea capacitaţilor instituţiilor de promovare a exportului. 

Centrul Internaţional de Comerţ reprezintă o agenţie comună a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNCTAD), cu sediul la Geneva, scopul ei fiind de a ajuta statele in curs de dezvoltare să devină competitive pe pieţele globale. De aceea, obiectivele strategice ale agenţiei sunt focusate pe utilizarea informaţiei comerciale consolidarea Instituţiilor de Suport a Comertului (TSI/Trade Support Institutions), precum şi promovarea politicilor în beneficiul întreprinderilor exportatoare, incluziunea în fluxul principal al pieţei şi durabilitate în politicile de promovare a comerţului şi dezvoltare a exportului.

În continuare, delegaţia va avea un şir de întruniri cu reprezentanţii mediului de afaceri şi donatori, va evalua şi examina necesităţile de asistenţă tehnică în domeniul promovării exportului în ţara noastră, iar la final va identifica soluţii sub forma de proiecte specifice pentru diferite sectoare ale economiei naţionale.