Conducerea raionului Sîngerei solicită suportul Ministrului Economiei în crearea unui Parc Industrial

20 martie, Chișinău – Actuala guvernare promovează un amplu program de reforme multifuncționale și profunde social-economice și politice din țară, care vor avea un prim impact pozitiv asupra cetățenilor începând cu a doua jumătate a anului curent. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul discuțiilor purtate astăzi în raionul Sîngerei întrevederilor cu autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu mediul de afaceri și cetățeni.

În context, ministrul Economiei a specificat că din momentul investirii, Guvernul a întreprins un șir de măsuri, care au avut drept scop la optimizarea numărului organelor de control, reducerea actelor permisive, consolidarea platformei „ghișeul unic” prin unificarea unor instituții publice, stabilirea contactelor cu partenerii externi, etc. Octavian Calmîc a mai specificat că la moment se lucrează intensiv la un set de programe și strategii naționale, care au drept scop armonizarea legislației naționale cu cea europeană în mai multe domenii, inclusiv energetic, social, infrastructură, etc.

Potrivit vicepremierului Octavian Calmîc, măsurile întreprinse de Guvern permit de constatat o relansare a economiei naționale, fapt constatat nu doar de experții naționali, dar și de partenerii de dezvoltare, care prognozează pentru anii 2017-2020 o creștere a Produsului Intern Brut de 3,5-4,5 la sută anual. ”Creșterea va fi determinată de îmbunătățirea contextului economico-financiar la nivel mondial, promovarea mai intensă a exporturilor, dezvoltarea şi susținerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului, continuarea reformelor structurale și alți factori”, a menționat ministrul Economiei.

Problema implementării reformelor sectoriale, politice, sociale și de alt gen a fost abordată de primarii, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, mediul de afaceri și cetățenii din raionul Sîngerei, care au solicitat un dialog direct și mai intensiv a autorităților centrale cu cele din teritoriu. Drept exemplu a fost adus lansarea dialogului deschis, transparent și direct privind  schimba sistemul de vot în unul uninominal, care va permite promovarea în organul legislativ a unei clase politice noi, cu viziuni și abordări sistemice inovative privind organizarea și funcționarea unui stat democratic și de drept. În opinia primarilor, agenților economici, altor persoane prezente la întrevedere, noul sistem de vot va elimina situațiile când legislatorii adoptă unele legi sau acte normative, care au un impact retroactiv în activitatea instituțiilor din teritoriu, creează bariere noi pentru oamenii simpli. Octavian Calmîc a susținut poziția celor prezenți, menționând că și Executivul susține inițiativa privind schimbarea sistemului de vot în unul uninominal, deoarece, într-un final, acestă reformă va aduce nu doar o stabilitate politică, dar și una economică în țară.

În cadrul dialogului au fost abordate și un șir de probleme legate de reforma Guvernului și autorităților publice locale, a sistemului fiscal, introducerea impozitului unic în agricultură, achitarea subvențiilor, etc. Referinsu-se la politicile implementate în sectorul agroalimentar, majoritatea din cei prezenți au reiterat necesitatea stabilirii unor reguli mai stricte în promovarea programelor ce țin de achitarea subvențiilor, plăților la buget, etc, pentru a exclude cazurile de obținere nejustificată  a ajutorului din partea statului de unii agenți economici. Au fost abordate și problemele dezvoltării infrastructurii localităților, asigurării iluminatului stradal, construcția apeductelor, canalizației, etc.

Conducerea raionului Sîngere a solicitat suportul ministrului Economiei în crearea unui Parc Industrial, care va permite dezvoltarea industrială a unității administrativ-teritoriale, crearea noilor locuri de muncă, etc. În acest scop autoritățile raionului au rezervat și un teren de 60 ha, care ar putea găzdui viitorul PI.  Vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că Ministerul Economiei susține inițiativele autorităților locale de acest gen, deoarece dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, a businessului în ansamblu, în zona rurală, constituie unul din obiectivele instituției. ”Atât prin bugetul de stat, cât și cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, noi implementăm mai multe programe de susținere a mediului de afaceri din zona rurală. Mai mult, în raionul Sîngerei activează și un Incubator de Afaceri, care are drept scop susținerea businessului mic și mijlociu, a cetățenilor care doresc să-și deschidă o afacere, etc”, a specificat Octavian Calmîc. 

Imagini: